PDK podržava Nacrt zakona o oporavku, VV kaže da je to rezultat izbora u Podujevu

PDK podržava Nacrt zakona o oporavku, VV kaže da je to rezultat izbora u Podujevu

Komisija za Budžet i Transfere sa 6 glasova za i 3 protiv glasao je danas za izveštaj sa preporukama za Nacrt zakona o Ekonomskom Oporavku. Glasanju za ovaj izveštaj prethodilo je odobrenje 4 amandmana koje je predložila Demokratska partija Kosova.

Poslanik PDK Bedri Hamza predstavio je četiri amandmana, za koje je reka da će, ukoliko dobiju podršku, glasati o Nacrtu zakona o Ekonomskom Oporavku u drugom čitanju.

Prvi amandman je da se sredstva povučena od učesnika prema ovom članu, koji imaju ušteđevinu do 9.999 hiljada evra, nadoknađuju u obliku povratka, počev od 2023. godine, prema formuli i metodologiji povraćaja donetih odlukom Vlade Kosova i Trust za penzijsku štednju Kosova u roku od šest meseci od usvajanja ovog zakona.

Drugi amadman, sirovina koja se proizvodi od registrovanih i poslovnih aktivnosti u Republici Kosovo, bez obzira da li se izvozi u inostranstvo ili ne, oslobođena je PDV-a.

Treći amandman, sva preduzeća koja su tokom pandemije bila zatvorena ili su imala problema sa ispravnim poslovanjem, ali koja su bila aktivno registrovana u poslovnom registru pre 29. februara 2020. godine, finansijski se podržavaju iz budžeta Kosova gotovinom za pokrivanje operativnih troškova u iznosu od 200 miliona evra.

Četvrti amandman, isplaćuju se iz kosovskog budžeta, plate zaposlenih u privatnom sektoru za period oktobar i decembar 2020. godine, koji su kao rezultat pandemije COVID-19 otpušteni ili suspendovani sa posla u periodu ne kraćem od tri meseci nakon 29. februara 2020. do 30. decembra 2020. Iznos isplate za radnike je 300 evra mesečno.

Hamza: Ako amandmani postanu deo, podržaćemo ih i u drugom čitanju

„Vidimo da zakon o oporavku već dugo ne može da se usvoji i na osnovu ekonomske, zdravstvene i političke situacije, mi kao poslanička grupa PDK i kao poslanici PDK u okviru ove komisije i ranije smo izjavili  da imamo neke dodatne predloge, koje ako budu razmatrane i postaju deo nacrta zakona, mi čemo podržati nacrt zakona u drugom čitanju“, rekao je on.

Poslanik LDK Škeljzen Hajdini rekao je da će oni podržati amandmane PDK i da će postati deo zakona o Ekonomskom Oporavku.

Hajdini: Podržaćemo vaš doprinos

„Ovo je u skladu sa LDK, sa koalicijom, sa zahtevima koje smo u Skupštini uputili premijer, šef poslaničke grupe i ja, da opozicija odražava i donese njihov doprinos. Kao što smo rekli, kao što smo zatražili, podržaćemo vaš doprinos i radujemo se daljim angažmanima koji će se pozitivno odraziti, razumeti situaciju u kojoj se nalazimo i angažovati se da država izađe što bolje” rekao je.

Predlog amandmana PDK-a i odobravanje pozicije da će oni biti uključeni u Nacrt zakona o Ekonomskom Oporavku, poslanica PG LVV Mimoza Kusari-Ljilja povezuje sa rezultatom nedeljnih izbora za gradonačelnika Podujeva.

Ljilja: Rezultat izbora u opštini donosi promenu stavova političkih partija

„Kada je Hamza pročitao opravdanost preporuka prvu tačku, čekala sam da kaže rezultat izbora u opštini Podujevo, jer ne postoji nijedan drugi razlog da se o nacrtu zakona o ekonomskom oporavku razgovara 13 puta, a da ne budu ovi amandmani, niti da bude komentara, opravdanja bilo PDK-a ili drugih poslanika. Promene pozicija dolaze kao rezultat ne dinamike, već se to dešava zbog političke dinamike … Njihov interes i potrebe, njihovi zahtevi postaju deo političke trgovine. Svaki predlog treba ozbiljno razmotriti, ali želim da naglasim da bi bilo pošteno reći da je rezultat izbora u nekoj opštini doneo promenu stavova političkih partija u Skupštini Republike Kosova“, rekla je ona.

Dok je, drugi poslanik LVV, Hekuran Murati, rekao da su ova četiri amandmana, prema njegovim računima, dodatnih 350 miliona evra koji će se dodati na nacrt zakona o ekonomskom oporavku, dok je te amandmane nazvao više željama nego stvarnošću.

Murati: Ovde govorimo o još jednoj želji

„Ovi amandmani su 350 miliona evra i postoje samo 4 amandmana koji se dodaju ovom nacrtu zakona, takozvanom paketu oporavka, koji bi potom trebalo da se doda onoj odluci u vladi koja je odobrena. Iako smo u budžetu predvideli paket za oporavak od 182 miliona evra, ovde govorimo o još jednoj želji, jer je budžetski prostor za akomodaciju ovoga je nemoguć. Takvi amandmani su spisak želja koje bismo trebali imati ili za koje tvrdimo da ih imaju, pokazuje da je dogovor bio više vladajuće koalicije samo da prolazi reda radi nego da razmišlja o realizaciji, jer smo mi imali  paket oporavka za ovu godinu gde je iznosio 362 miliona evra, izvršeno je samo 60. Ovde je problem što se takvim izmenama otvara prozor za koji ne znamo koliki će tačan budžetski uticaj biti, i može se i zloupotrebiti pre nego što se utvrdi korisnik i utvrde kriterijumi za tačnog korisnika. ” , rekao je.

Poslanik PDK Bedri Hamza odgovorio mu je rekavši da ovi amandmani imaju dodatne obaveze, ali ne onoliko koliko je rekao Murati.

Hamza: Razlika koja se predlaže u budžetu i razlika u ovoga je manja

„Verujem da razlika između onoga što je predloženo u budžetu, razlika između ove nije daje 300 miliona, manja je, to je dodatni uticaj. Ako kažemo da je 350 miliona, ovde je 200 miliona, kažemo još 25 miliona, 225 miliona, kažemo 110 miliona, to je sve 335 miliona, oduzimajući minimalnih 150 miliona, to znači da govorimo o 170 miliona dodatnih, a govorimo o nekih 110 milioni koji će biti raspoređeni kao teret uticaja na budžet za pet godina počev od 2023. Uveren sam, ne prejudicirajući ni trajanje ove vlade ni situacije koje će se dogoditi, ne mogu da predvidim, to je proces na Ustavnom Sudu da ponovo kažem ne znam kako će se to dogoditi, izbor predsednika je tema za sebe i ne znam kako je formula da će se to pitanje regulisati. Ako se to ne dogodi, znamo da država izlazi na birališta. Međutim, bez obzira na sve, ja sam pristalica da svoj deo posla radimo u stvarnim kapacitetima i pomažemo zemlji putem infuzija “, rekao je.

Na ovom sastanku komisije, u nedostatku kvoruma, nacrt zakona o budžetskim izdvajanjima za budžet Republike Kosovo za 2021. godinu uopšte nije stavljen na glasanje u Komisiji za budžet i transfere.

Predsedavajući ove komisije Hekuran Murati rekao je da će ova tačka dnevnog reda biti odložena za drugi sastanak.

Murati: Nacrt zakona o budžetu ponovo se odlaže za sledeći sastanak

„Pošto smo ostali samo tri, verujem da se nacrt zakona o budžetu koji je bio predviđen kao sledeća tačka još jednom odlaže za sledeći sastanak“, rekao je on.

U vreme kada je ova tačka dnevnog reda trebalo da bude stavljena na glasanje, prisutni su bili samo tri poslanika, Hekuran Murati, Illza Hoti i Faimir Redžepi.

Na ovom sastanku odobreni su godišnji finansijski izveštaj Sudskog Saveta Kosova za 2019. godinu, godišnji finansijski izveštaj Tužilačkog Saveta Kosova za 2019. godinu, godišnji finansijski izveštaj Centralne Izborne Komisije za 2019. godinu, dok u nedostatku kvoruma godišnji izveštaj nije stavljen na glasanje. rada Komisije za Državnu Pomoć, kao i Izveštaj o Državnoj Pomoći za 2019. godinu.

error: Content is protected !!