PDK naziva meru podrške „Vlada za porodice“ eksperimentom

PDK naziva meru podrške „Vlada za porodice“ eksperimentom

Demokratska partija Kosova je meru podrške koju je uvela Vlada Kosova, za zapošljavanje po jednog člana za svaku porodicu, nazvala još jednim eksperimentom sa javnim novcem i stimulisanjem za zloupotrebu ovog novca.

Koordinator odeljenja za finansije u kabinetu za dobro upravljanje Demokratske partije Kosova Arben Mustafa rekao je da ova mera nema suštinski efekat u pogledu rešavanja nezaposlenosti…

error: Content is protected !!