PAK: Finansijski promet preduzeća smanjen je za 833 miliona evra, zbog pandemije

PAK: Finansijski promet preduzeća smanjen je za 833 miliona evra, zbog pandemije

Danas je Poreska Administracija Kosova predstavila razvijene aktivnosti i postignute rezultate koje je PAK postigao za prvo šestomesćje ove godine.

Generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj rekao je da je prvi ovegodišnji deo bio sa mnogim izazovima u oblasti zdravstva i ekonomije.

On je rekao da su poreski prihodi od januara do juna ove godine 215,9 miliona evra, a penzijski doprinosi 83,1 milion evra.

Dok u ovom periodu pandemije dolazi do pada prihoda za oko 23 miliona evra.

„Negativni efekti pandemije su takođe u finansijskom prometu preduzeća, gde je 833 miliona evra ili 22 odsto smanjeno u odnosu na isti period prošle godine. Kao rezultat okolnosti stvorenih posle 13 marta, kada su se pojavili prvi slučajevi sa COVID-19, PAK je bio uz punu podršku Vlade, preduzeća i radnika “, rekao je Murtezaj.

Kada je riječ o broju zatvorenih preduzeća i broju radnika koji su izgubili posao u pandemiji, direktor Murtezaj je rekao da još uvijek nema zvaničnih podataka o tim statistikama.

Dok su, prijave od strane građana za poskupljenja od strane preduzeća u vreme pandemije, PAK je primila preko 11 hiljada prijava, od čega je 4 hiljade bilo za povećanje cena, za šta je PAK preduzeo mere.

Šef PAK-a je takođe rekao da se u ovom periodu radilo na prevenciji i borbi protiv neformalne ekonomije.

Revidiranim budžetskim planiranjem predviđeno je da na godišnjim planu PAK inkasira samo 2,5 posto manje, što bi prema Murtezajevim rečima trebalo da predviđenje bude još niže zbog aktivnosti preduzeća u pandemiji.

error: Content is protected !!