Padobranci iz Srbije, policija izdala zvanično saopštenje

Padobranci iz Srbije, policija izdala zvanično saopštenje

Kosovska policija dobila je informaciju u vezi sa sumnjama da su nekoliko padobranaca iz Srbije spušteni u pogranično područje Kosova, odnosno u regionu opštine Podujevo.

Kosovska policija je sa svojim jedinicama na terenu odmah patrolirala na tom području, a kontaktirala je i osobu koja je dala početne informacije.

error: Content is protected !!