Pada broj umrlih, 119 novih slučajeva sa COVID-19

Pada broj umrlih, 119 novih slučajeva sa COVID-19

Tokom poslednja 24 sata u Laboratoriji za Molekularnu Mikrobiologiju u NIJZK RT-PCR metodom i u privatnim laboratorijama testirano je ukupno 474 uzorka uzetih iz BUKSK-a i praćenje kontakata slučajeva na terenu, od čega je rezultiralo 119 pozitivnih slučajeva.

U poslednja 24 sata prijavljena su 3 smrtna slučaja sa SARS CoV-2 pozitiv.

Ukupan broj pozitivnih slučajeva je 13.910 od 53.090 osumnjičenih da su zaraženi sa virusom SARS-CoV-2 i 551 smrtni slučaj.

U poslednja 24 sata izlečeno je 187 pacijenata,  ukupan broj izlečenih do danas je 10.300 slučajeva, dok je broj aktivnih slučajeva 3.059.

Pozitivni slučajevi su iz: opštine Priština 35 slučajeva, opštine Đakovice 10 slučajeva, opštine Gnjilane 8 slučajeva, opštine Peć 7 slučajeva, opštine Podujevo 7 slučajeva, opštine Prizren 6 slučajeva, opštine Vučitrn 6 slučajeva, opštine Uroševac 4 slučaja, opštine Mališeva 4 slučaja, Opština Vitine 4 slučaja, Opština Dečane 3 slučaja, Opština Kosovo Polje 3 slučaja, Opština Skenderaj 3 slučaja, Opština Suve Reke 3 slučaja, Opština Drenas 2 slučaja, Opština General Janković 2 slučaja, Opština Mitrovica 2 slučaja, Opština Obilić 2 slučaja, Opština Orahovac 2 slučaja i po jedan slučaj u opštinama Dragaš, Istok, Kamenica, Klina, Lipljan i Štimlje.

error: Content is protected !!