Ovo su procedure za članstvo Kosova u Savetu Evrope

Ovo su procedure za članstvo Kosova u Savetu Evrope

Kosovo mora da obezbedi podršku najmanje trideset zemalja da bi se pridružilo Savetu Evrope. Nakon podnošenja zahteva u četvrtak, čije se razmatranje ne očekuje zakasniti, od kosovskih institucija se traži veća dinamika u diplomatiji kako bi se obezbedili glasovi za članstvo u Savetu Evrope.

Gezim Šalja iz Kosovskog instituta za pravosuđe kaže za KosovaPress da Kosovo ispunjava sve tehničke kriterijume za članstvo u Savetu Evrope.

Dajući detalje o procedurama za članstvo u Savetu Evrope, Šalja kaže da će zahtev Kosova razmotriti Komitet ministara u okviru Saveta Evrope i u slučaju prihvatanja uputiće poziv Kosovu i potonja ratifikovaće je kao međunarodni sporazum sa dve trećine glasova u Skupštini.

Šalja: Kosovo mora da ima podršku preko 30 zemalja za članstvo u Savetu Evrope

„Ovaj zahtev Kosova razmatraće Komitet ministara Saveta Evrope, koji čini 45 država članica, pošto Rusija više nije država članica. Ovaj savet se sastoji od ministara spoljnih poslova država članica ili njihovih delegata i oni će razmotriti zahtev i odlučiti da li će poslati poziv Kosovu za članstvo ili ne. Savet ministara nije zakonski obavezan da ima bilo kakav oblik saradnje u Parlamentarnoj skupštini SE, ali se u praksi u nekim slučajevima dešava da postoji neka vrsta konsultacija između komiteta ministara i skupštine za određenu državu… Potrebni su glasovi dve trećine članova ovog komiteta, ili potrebno je da imamo podršku najmanje 30 država zastupljenih u komitetu ministara. U ovom slučaju, ako se da „zeleno svetlo“, ono odobrava zahtev Kosova i šalje Kosovu poziv za prijavu, definišu se uslovi članstva, finansijski aspekti i sva druga pitanja. Kosovo razmatra ovaj poziv komiteta ministara i prema Ustavu, član 18 zahteva od Skupštine da ratifikuje sporazum o članstvu sa dve trećine iu konkretnom slučaju bi se smatrala državom članica Saveta Evrope sa punim pravom“, rekao je.

Šalja kaže da se ne očekuje da će Komiteta Saveta Evrope odložiti razmatranje kosovske aplikacije.

Šalja: Neće biti problem pregledati trajanje kosovske aplikacije

„Ne znam baš koliko možemo da pričamo o datumima, jer to zavisi od dinamike rada komiteta ministara, a zavisi i od toga da li će se oni odlučiti na formu konsultacija sa Parlamentarnom skupštinom ili ne. Nije poznato kada će se obratiti i da li će da bude među prvim prioritetima, ovaj zahtev tretiraće se prvo od Komitet ministara. Ali proceduralni aspekt ne bi trebalo da bude problematičan, aspekt trajanja razmatranja aplikacije Kosova… Verujem da su kosovske institucije već lobirale u pogledu država koje treba da nas podrže i da budemo spremni da naša aplikacija ima uspeha u Komitetu ministara Saveta Evrope. Međutim, do poslednjeg dana mora se raditi diplomatsko lobiranje da bi se postiglo da nas podrži najmanje 30 zemalja“, rekao je Šalja.

On ističe da Kosovo ispunjava sve kriterijume da bude u Savetu Evrope, a čak je i demokratnija od nekih zemalja članica.

Šalja: Kosovo ispunjava kriterijume, mnogo je demokratnija od nekih zemalja članica SE

„Ako uzmemo u obzir druge zemlje koje su primljene u Savetu Evrope, na primer, Jermeniju i Srbiju, koje očigledno nisu demokratnije zemlje od Kosova, pogotovo ako se uporedimo sa Srbijom, Kosovo je mnogo demokratnija i ima nivo više vladavine prava od Srbije. Ali mora se imati na umu da su iste prihvatane u drugim vremenima, a ne u ovom vremenu. Generalno, u odnosu na ove zemlje, Kosovo stoji mnogo bolje i treba se smatrati da ispunjava uslove za članstvo u Savetu Evrope. Uprkos činjenici da donošenje odluka u ovom slučaju mora biti profesionalno da bi se utvrdilo da li Kosovo ispunjava kriterijume ili ne, ali ipak je odlučivanje političko“, rekao je on.

U međuvremenu, on za KosovaPress izjavljuje da osim jačanja međunarodnog subjektiviteta Kosova, kroz članstvo u Savetu Evrope, korist imaju i građani Kosova.

Šalja: Najveći korisnik članstva Kosova u Savetu Evrope biće građani

„Najveći korisnik biće građani Republike Kosovo, jer će postojati međunarodna adresa na koju će imati pravo da se žale na kršenje ljudskih prava i osnovnih sloboda. U ovom slučaju je potrebno iscrpljivanje svih internih pravnih sredstva, ovime ispada da se predmet razmotri i od Ustavnog suda Kosova i ako je strana nezadovoljna i smatra da su mu povređena osnovna prava i sloboda, imaće pravo žalbe Evropskom sudu za ljudska prava, kako ga znamo Sud u Strazburu“, zaključio je on.

Kosovo je danas zvanično podnelo zahtev za članstvo u Savetu Evrope, preko ministarke spoljnih poslova i dijaspore Donike Gervale.

error: Content is protected !!