Ovo je nacrt rezolucije LDK o seksualnim zločinima (dokument)

Ovo je nacrt rezolucije LDK o seksualnim zločinima (dokument)

Demokratski savez Kosova pokrenuo je inicijativu za usvajanje rezolucije o seksualnim zločinima u Skupštini Kosova.

Opoziciona stranka traži da se 2023. godina proglasi „godinom protiv napada na polni integritet“, u kom slučaju će sve državne institucije imati obavezu da daju prioritet proaktivnoj ulozi protiv krivičnih dela protiv polnog integriteta i krivičnog dela seksualnog uznemiravanja, kao i dodati i ojačati preventivne mere u vezi sa njima.

error: Content is protected !!