Osnovni sud odbacuje tužbu KOSTT-a protiv RUE za električnu energiju na severu

Osnovni sud odbacuje tužbu KOSTT-a protiv RUE za električnu energiju na severu

Građani na severu zemlje dugi niz godina ne plaćaju potrošenu struju. U međuvremenu, KOSTT nije u mogućnosti da plati te troškove, koji je podneo tužbu protiv RUE Osnovnom sudu u Prištini, tražeći da bude oslobođen ove naplate. Međutim, Osnovni sud je ovu tužbu odbio.

Dana 24. maja 2022. godine, KOSTT je u odgovoru KosovaPress-u priznao da je tužio RUE da poništi član 5 licence za Operatora prenosnog sistema, član koji se bavi nadoknadom novca koji je KOSTT dao za sever.

KosovaPress je uspeo da obezbedi presudu Osnovnog suda u kojoj se navodi da je tužiteljka nije imala dokaza di bi učinila verodostojnom njenu tvrdnju.

Jeta Statovci, poslanica poslaničke grupe LVV, koja je i deo odbora za privredu i preduzetništvo, rekla je za KosovaPres da je Osnovni sud Kosova odbio zahtev KOSST-a, kao neosnovan.

„Tužba KOSTT-a u odnosu na RUE se odnosi na član 5. u kojem drži KOSTT, odnosi se na pokrivanje odstupanja u severnom delu u okviru dokumentacije koju smo videli prvenstveno se odnosi na nemogućnost ili probleme koji proizilaze u severni deo pošto nisu uključeni u tarife električne energije. Znamo da su u prošlosti bile uključene kao tarife za električnu energiju i predviđene kao rashodi, ali je odlukom iz 2017. ta obaveza sa KESCO-a prešla na KOSTT. KOSTT u dokumentaciji je svestan zabrinutosti koje završava, ali takođe izgleda da ima zabrinutosti u vezi sa pronalaženjem mera ili pronalaženja sredstava za pokrivanje ovih odstupanja, odakle bi ta sredstva trebalo da proiziđu…. U suštini danas smo obavešteni da postoje neke akcije od strane suda za koje se uglavnom procenjuje da zbog kontinuirane podrške koju je u principu u prošlosti pružala vlada ali i nedavne podrške gde se kroz dividende pokrivaju troškovi koji proističu na severu, pa se procenjuje da je takav zahtev neosnovan i onda ostaje da se vidi kako će se postupiti između dve institucije“, rekao je Statovci.

Povodom pričinjenih gubitaka i šteta koje su prenete na KOSTT, Ferat Šalja, poslanik poslaničke grupe PDK, rekao je za KosovaPres da je KOSTT dobrovoljno zatražio da preuzme plaćanje struje za građane severnog Kosova. Prema njegovim rečima, krivci su RUE i Vlada.

„Loše upravljanje energetskim sektorom zemlje se nažalost nastavlja, KOSST je reagovao sa zakašnjenjem, što znači da je trebalo da reaguje u trenutku kada je ova nepravda koja je učinjena prema KOSTT-u počela da se sprovodi, drugo, KOSTT je preuzeo proviziju da ispuni obaveze sa dividendama, što je opet greška koju je sam KOSTT javno preduzeo da svojim sredstvima pokrije podele i danas KOSTT reaguje kada je praktično utonuo u dugove od desetina miliona evra ili 50 do 60 miliona evra. Njihovo je pravo da se žale Sudu na nepravdu koja im je učinjena, ali postoje dokazi da su oni javno izjavili da imaju sredstva i onda sam ja insistirao da je to velika nepravda koju im Vlada i RUE čine KOSTT-u, i danas mislim da je KOSTT oštećen, ali suvlasnik u ovom procesu štete je Regulatorna kancelarija i Vlada“, izjavio je Šalja.

KosovaPress je kontaktirao zvaničnike KOSTT-a, ali oni nisu odgovorili da li će se žaliti na odluku osnovnog suda Apelacionom sudu.

error: Content is protected !!