Osmani: Imovina, mogućnosti za ekonomsku nezavisnost i osnaživanje žena i devojaka

Osmani: Imovina, mogućnosti za ekonomsku nezavisnost i osnaživanje žena i devojaka

Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEKS) i Forum za liderstvo i diplomatiju, organizovali su danas diskusiju na temu „Imovinska prava i nasilje u porodici“, gde je rečeno da žene i devojke na Kosovu i dalje ne nasleđuju imovine od svoje porodice.

U ovoj diskusiji je učestvovala i predsednica Kosova Vjosa Osmani, koja je rekla da je razgovor o imovinskim pravima u okviru 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja poruka da su ekonomsko osnaživanje i rodna ravnopravnost preduslovi za stvaranje društva u kome će se devojke i žene osećati bezbedne i osnažene.

Predsjednica Osmani je naglasila da imovina stvara mogućnosti za ekonomsku nezavisnost i osnaživanje žena i djevojčica protiv nepravde i nejednakosti.

Ona je navela da je ravnopravnost nemoguća bez ekonomskog osnaživanja i bez poštovanja imovinskih prava.

Osmani: Imovina stvara mogućnosti za ekonomsku nezavisnost i osnaživanje žena i devojaka

„Imovina je pre svega instrument ekonomskog osnaživanja i stabilnosti. Žene i devojke, kako smo čuli, nesumnjivo su snažan stub našeg društva, njihovo ravnopravno učešće u svakom procesu pored muškaraca doprinosi ne samo dobru porodice, već i našeg celokupnog društva i privrede uopšte. Ovaj doprinos obuhvata i nasleđe i imovinska prava, što je nesumnjivo zaštita i garancija blagostanja, nezavisnosti, integriteta i dostojanstva.Kao rezultat kontinuiranog prisustva patrijarhalnog i diskriminatornog pristupa imovinskim pravima, trenutna situacija sa nasleđivanjem ostaje nezadovoljavajuća. „ „Vrlo mali procenat bogatstva od roditelja nasleđuje se od devojčica, dok je veoma mali procenat iu pogledu žena koje poseduju imovinu“, rekla je ona…

error: Content is protected !!