Opštine se nadaju da Vlada neće uzimati novac iz opštinskih sopstvenih prihoda

Opštine se nadaju da Vlada neće uzimati novac iz opštinskih sopstvenih prihoda

Vlada Kosova je u nacrtu zakona o budžetu, koji je prošao prvo čitanje u Skupštini Kosova, predvidela da se neutrošena sredstva opština vraćaju u državni budžet. Ali u Zajednici Opština Kosova se nadaju da centralni nivo neće uzimati sredstva opštinama iz sopstvenih prihoda, jer će ovom akcijom prekršiti zakon o upravljanju javnim finansijama, o lokalnim finansijama, ali takođe i Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi.

Sazan Ibrahimi iz AKK kaže za KosovaPress da će uprkos izazovima, blokadama i problemima sa kojima su se opštine suočile ove godine krivicom centralnog nivoa, opštine će do kraja godine potrošiti preko 50% sredstava za kapitalne investicije , što je procentualno bolji nego koje je centralni nivo potrošio procentualno za kapitalne investicije…

error: Content is protected !!