Opština Kamenica nudi 40 stipendija sa popustom za BONEVET ( uradisam)

Opština Kamenica nudi 40 stipendija sa popustom za BONEVET ( uradisam)

Opština Kamenica, pored kontinuirane podrške BONEVET-a,( uradisam) za prvi ciklus nastave novembar-decembar nudi 40 stipendija sa popustom od 25%.

Gradonačelnik Ćendron Kastrati je rekao da će projekti koji pomažu napretku i razvoju dece uvek imati našu podršku.

error: Content is protected !!