Opozicija podržava samo dva međunarodna sporazuma

Opozicija podržava samo dva međunarodna sporazuma

Skupština Kosova odobrila je dva međunarodna sporazuma u vezanaza pomoći Kosova u borbi protiv pandemije Covid-19. Bilateralni sporazum između Kosova i Luksemburga o projektu razvojne saradnje pod nazivom Program zdravstvene podrške i okvirni sporazum o zajmu od 14. avgusta 2020. između Kosova i Razvojne banke Saveta Evrope o finansiranju projekta Hitnog reagovanja protiv Covid-19 ”, sa 84 glasa za, nijednim protiv i bez uzdržanih.

Šef poslanika Demokratskog saveza Kosova Arben Gaši, pokazujući da će DSK podržati sporazume u interesu zemlje, kritikovao je vladu za vreme dok su bili u opoziciji, rekavši da nisu dali svoj doprinos u interesu građana.

error: Content is protected !!