Odlučujući dani za viznu liberalizaciju, sumnje u pozitivne rezultate

Odlučujući dani za viznu liberalizaciju, sumnje u pozitivne rezultate

Radna grupa Saveta Evropske unije za vize okupila se danas u Briselu na dvodnevnom sastanku na kojem je na dnevnom redu i rasprava o liberalizaciji viza za Kosovo. Nakon potvrde češkog predsedništva da je zahtev Francuske uvrstio u međuinstitucionalni dokument za viznu liberalizaciju, stvorile su se sumnje u pozitivne rezultate za Kosovo.

Poznavaoci evrointegracijskih procesa kažu da je insistiranje Francuske da stupanje na snagu eventualne odluke o liberalizaciji viza za Kosovo uslovljeno jačanjem Evropskog sistema putnih informacija i ovlašćenja (ETIAS), unelo skepticizam u svetlo zeleno za ukidanje viznog režima.

error: Content is protected !!