Od pravosudnog sistema se zahteva da se hitno pozabavi slučajevima nasilja u porodici

Od pravosudnog sistema se zahteva da se hitno pozabavi slučajevima nasilja u porodici

Prvostepena instanca sudskog i tužilačkog sistema na Kosovu uspela je da reši više od polovine slučajeva nasilja u porodici tokom 2021. godine, ali ova činjenica nije pozitivan pokazatelj odlučnosti i ozbiljnosti u borbi protiv nasilja u porodici.

Ovo se navodi u izveštaju „Učinak sudskog i tužilačkog sistema u postupanju i rešavanju slučajeva nasilja u porodici tokom 2021. godine“, koji je danas objavio Levizja Fol.

error: Content is protected !!