Od 2017 godine finansijski izveštaji političkih stranaka nisu revidirani

Od 2017 godine finansijski izveštaji političkih stranaka nisu revidirani

Godišnji finansijski izveštaji političkih stranaka za 2018 i 2019 godinu, i izveštaji o finansijskim deklaracijama kampanje za 2019 godinu, koji su dostavljeni Centralnoj Izbornoj Komisiji, još nisu revidirani.

Iako Zakon o Finansiranju Političkih Subjekata kaže da bi postupak revizije godišnjih finansijskih izvještaja političkih subjekata trebao biti završen najkasnije do 15 juna sljedeće godine, to se nije dogodilo.

Reviziju godišnjih finansijskih izveštaja i izveštaja finansijske deklaracije kampanje rade revizori koje je izabrala Skupština Kosova preko Komisije za Nadzor Javnih Finansija.

U odgovoru ovog odbora kažu da su od administracije Skupštine zatražili budžet za ovaj postupak, i da je ovo pitanje ostavljeno direkciji za nabavke da razviju procedure za izbor kompanije koja će izvršiti reviziju političkih subjekata za godine 2018 i 2019.

Političke stranke su podnele obe vrste izveštaja Centralnoj Izbornoj Komisiji. To je potvrdio i portparol CIK-a, Valjmir Eljezi, koji je dodao da su izveštaji još nisu revidirani.

On kaže da revizija ovih izvještaja nije nadležnost Centralne Izborne Komisije.

Eljezi: Nije zakonska odgovornost CIK-a da vrši reviziju ovih izveštaja.

„Zakonska je obaveza da politički subjekti podnesu dve vrste izveštaja Centralnoj Izbornoj Komisiji, u početku svake godine oni moraju da podnesu godišnji finansijski izveštaj, dok kada ima izbora, moraju da podnesu izveštaje o deklaraciji o troškovima kampanje. Što se tiče godišnjih finansijskih izveštaja, izveštaji 2018 i 2019 godine su ostali nerevidirani, dok izveštaji prevremene izborne kampanje 2019 godine takođe su ostali nerevidirani. Nije zakonska odgovornost CIK-a revizija ovih izveštaja, to rade revizori koje je izabrala Skupština Kosova preko Komisije za Nadzor Javnih Finansija “, rekao je on.

Pošto reviziju oba izveštaja rade revizori koje je izabrala Skupština Kosova preko Komisije za Nadzor Javnih Finansija, KosovaPress je kontaktirala predsednika ovog odbora, Bedri Hamzu, koji je preporučio da se ovo pitanje adresira administraciji provizija.

U pismenom odgovoru administracije navodi se da su na sastanku komisije 26 juna zatražili budžet za ovu proceduru.

„Komisija za Nadzor Javnih Finansija na sastanku održanom 13 marta 2020, obradila je zahtev za pokretanje postupaka za reviziju finansijskih izveštaja i finansijskih deklaracija kampanje političkih subjekata za 2018 i 2019. godinu. Takođe, na poslednjem sastanku odbora koji je održan 26 juna 2020 godine, odbor je tražio od administracije Skupštine da obezbedi budžet za ovaj postupak, jer dve godine nije bilo revizije za političke subjekte.

Ja nemam drugih informacija o tome koliko je ovaj proces dostigao i ne mogu vas obavestiti više za sada, jer zbog pozitivnih slučajeva sa Covidom 19, u Skupštini Kosova, gotovo svi direktori direkcija su testirani i sada slijede preporuke NIJZK-a, oni su u samoizolaciji, a ostatak administracije radi sa smanjenim brojem radnika”, navodi se u odgovoru.

Dok poslanici, članovi Komisije za Nadzor Javnih Finansija, kažu da ne izbegavaju reviziju finansijskih izveštaja stranaka koja im pripadaju, ali da zbog nedostatka budžeta revizija nije izvršena.

Poslanik PDK-a, dio komisije za nadzor javnog finansija, Sejdi Hođa, kaže da su na posljednjem sastanku spomenuli reviziju finansijskih izvještaja i da to pitanje ostaje diskutirati na narednom sastanku.

Rrahmani: Šteta što nemamo reviziju za entitete iz kojih potičemo

“Žalosno je što tražimo reviziju za svaku instituciju, dok mi nismo transparentni. Mi zahtevamo da se naša revizija obavi prvo, pa posle da vršimo reviziju drugih. ”

Fljorent Spahija iz KDI-ja na nerevidiranje finansijskih izveštaja političkih partija vidi kao nedostatak transparentnosti. Kaže da se nedostatak budžeta često navodi kao razlog za nereviziju, ali da prema njemu ne postoji politička volja da se izvrši ova revizija.

On naglašava da za politički subjekt transparentnost njihovih finansija treba da bude od suštinskog značaja, ali kaže da na Kosovu to dugo ne postoji.

Spahija navodi da se vrlo malo zna o troškovima političkih stranaka, istovremeno naglašavajući da je važno da građani znaju gde i kako politički subjekti troše javni novac. /KosovaPress/

error: Content is protected !!