Očekuje se da Skupština usvoji novi pravilnik, povlače se sankcije poslanicima i konferencija predsednika

Očekuje se da Skupština usvoji novi pravilnik, povlače se sankcije poslanicima i konferencija predsednika

Poslanici će uskoro imati pred sobom novi pravilnik Skupštine za glasanje u drugom čitanju. Za razliku od načelnog odobrenja, pre pet meseci, ovog puta su izmenjene dve odredbe za koje je civilno društvo ocenilo da su u suprotnosti sa Ustavom zemlje.

Sankcionisanje poslanika za neučestvovanje na plenarnim sednicama, u drugom čitanju, uopšte nije uključeno, jedino je Predsedništvo Skupštine dužno da donese interni akt kojim se regulišu način, kriterijumi i uslovi administriranja učešća i naknade poslanika.

U međuvremenu, ideja o „konferenciji predsednika“, koja se smatra paralelnom sa Predsedništvom Skupštine, je pala, ali će dosadašnja praksa biti institucionalizovana i odlučivanje će biti dodato šefovima poslaničkih grupa u postavljanju plenarne sednice i njihovog dnevnog redan.

Poslanik Pokreta Samoopredeljenje, ujedno i predsednik Komisije za zakonodavstvo, Adnan Rustemi kaže za KosovaPress da su u izveštaju sa amandmanima dve sporne odredbe izmenjene.

Povodom konferencije predsednika, Rustemi kaže da su pronašli drugo rešenje, dok je za sankcionisanje „lenjih“ poslanika Skupštine dodao da to ostaje samo u njihovom moralnom aspektu.

„U odnosu sa amandmanima smo modifikovali ove dve odredbe (konferencija predsednika i sankcije poslanicima), uprkos tome što ne smatramo da konferencija predsednika poslaničkih grupa umanjuje ovlašćenja Predsedništva. Međutim, da bismo garantovali efikasnost i da bismo izbegli dupliranje posla koji ova tela mogu da obavljaju, našli smo srednje rešenje, da Predsedništvo Skupštine zajedno sa predsednicima PG donosi odluke o dnevnom redu sednica, raspisivanju sednica i formiranje komisija, davanje saglasnosti na plan rada i dr. To će biti neke odgovornosti koje se zajednički obavljaju konsenzusom između Predsedništva Skupštine i šefova poslaničkih grupa. Praktično, to je institucionalizacija dosadašnje prakse u Skupštini… Mi smo tamo definisali obavezu da Predsedništvo Skupštine donese interni akt kojim se uređuju način, kriterijumi i uslovi administracije učešća i naknade poslanika. “, on kaže.

Očekuje se da će podršku za usvajanje novog pravilnika Skupštine dati najveći opozicioni subjekt, Demokratska partija Kosova.

Poslanik PDK Hajdar Beća kaže za KosovaPress da su između dva čitanja uredbe uvršteni i njihovi amandmani, pa kaže da istu treba da podrže sve parlamentarne stranke.

„Demokratska partija Kosova je između dva čitanja imala neke amandmane koji su uglavnom uneti tokom radnih grupa. Sada ostaje da se pravilnik donese političkim konsenzusom na narednim sednicama Skupštine Kosova. Smatram da poslovnik treba da podrže svi politički subjekti“, kaže Beća.

Podršku za usvajanje pravilnika traži i poslanik LVV-a Adnan Rustemi.

„Pokušali smo da usaglasimo stavove manje-više svih poslaničkih grupa, na kraju konsenzus diktira. Ali generalno su argumenti bili profesionalni, to nije karakterisala politička rasprava, verujem da će biti odobrena, ali ostaje na poslanicima“, naglašava on.

Nakon usvajanja u prvom čitanju skupštinskog pravilnika, Kosovski institut za pravosuđe (IKD) ocenio je neustavnom odredbu o konferenciji predsednika, kao i onu o sankcionisanju poslanika. Za prvu je rečeno da se zadire u nadležnosti Predsedništva Skupštine, dok je za drugo rečeno da treba voditi računa o tome da se poslanicima prizna pravo na politički bojkot.

KosovaPress je od njih pokušao da dobije stav o izmenjenom pravilnikom, međutim, ističu da je još nisu pregledali sa izmenama.

Za usvajanje novog pravilnika Skupštine potrebne su dve trećine glasova poslanika. Skupština trenutno radi paravilnikom koji je usvojena 2010.godine.

error: Content is protected !!