Očekuje se da će sesija za reviziju budžeta održati u sredu

Očekuje se da će sesija za reviziju budžeta održati u sredu

Odbor za prava i interese zajednica i povrataka danas nije razmotrio Nacrt zakona o dopuni i izmeni Zakona br. 07 / L-001 o izdvajanju budžeta za Budžet Republike Kosovo za 2020. godinu, sa izveštajem o izmeni funkcionalnog Odbora za budžet i Transfere, iako se očekuje da će rasprava o ovom pitanju biti održana u sredu.

Dakle, u nedostatku kvoruma, predsednik ovog odbora Albert Kinolli naglasio je da je od 18 članova prisutno samo sedam poslanika i nema kvoruma za pregled revizije budžeta, što je bila jedina tačka dnevnog reda.

Poslanik Kinolli, koji je takođe član Predsedništva Skupštine, naglasio je da će, koliko je njemu poznato, sednica za rebalans budžeta biti održana prekosutra (sredom).

Kinoli: Očekuje se da će sednica biti održano u sredu

“Kao što vidite na ovom sastanku, suočavamo se sa nedostatkom kvoruma. Za održavanje ovog sastanka potrebno nam je od 18 članova koji su deo ove komisije i dakle 10 poslanika. Trenutno smo samo sedam i nismo u mogućnosti da održimo sastanak … U suprotnom možemo da preporučimo ili predložimo na sednici da u nedostatku kvoruma bez preporuke Odbora za zajednice i povratak bude odlučeno na sednici. Mi smo jedan od četiri stalna odbora, možemo da donesemo preporuku da bude postavljena na sednici u nedostatku kvoruma, podržavajući dva predloga kolega koji govore da bez predrasuda iscrpimo sve mogućnosti, jer prema tome smo svjesni da će plenarna sjednica biti održana u srijedu”, rekao je Kinoli.

Poslanik DSK Fetah Rudi naglasio je da, dok je odgovarao sastanku ovog odbora u invalidskim kolicima, nije mogao da razume zašto ostali poslanici nisu na sastanku.

Rudi: Dok ja u invalidskim kolicima dolazim i odgovaram ostali nemaju razloga

“Ovde nije samo budžet, već su interesi građana koji dolaze odavde. Možda je zaražena jedna  osoba, ali svi su pogođeni, moraju učestvovati, raditi, preuzeti odgovornost, a ne samo bojkotirati. “Dok ja dolazim u invalidskim kolicima i odgovaram drugi nemaju razloga”, izjavio je Rudi.

Poslanik Elmi Recica takođe je naglasio da zbog teške situacije koju izaziva pandemija DPK podržava preispitivanje budžeta i u ime građana poslanici bi trebalo da budu odgovorni za njihov rad.

Rećica: Ne praviti kvorum u ovom trenutku pandemije je neodgovornost

“Imamo situaciju da svaki dan sve više i više imamo zaraženih, mrtvih, situacija zaista više samo što nema oblik proglašenja vanrednog stanja, dok mi ne možemo ni kvorum da imamo. S druge strane, vide se ovi amandmani tako da se smatra da je sasvim normalno. Glasao bi o ovom budžetu sa amandmanima ili bez amandmana samo u korist građana, inače nikada nisam video neprirodniji i nejasniji budžet … Kada u Komisijama nema odlučivanja, sednica odlučuje o svakom slučaju”, rekao je Rećica.

Predsednica Komisije iz Srpske liste Miljana Nikolić i drugi poslanici iz ove stranke nisu bili prisutni.

Ovaj nacrt zakona dužan je da razmotri i Odbor za Zakonodavstvo i Odbor za Evropske Integracije.

error: Content is protected !!