Očekuje se da će odluka o povećanju cene električne energije biti doneta do 20. februara

Očekuje se da će odluka o povećanju cene električne energije biti doneta do 20. februara

Odbor Regulatorne kancelarije za energetiku (RUE) je odobrio maksimalne prihode za KEDS i KESCO, dok se na narednom sastanku očekuje da odluči o pitanju novih tarifa za električnu energiju za koje se očekuje povećanje.

Posle sastanka na kome su razmotreni maksimalno dozvoljeni prihodi za KOSTT, KEDS i KESCO, predsednik Borda RUE Imer Fejzulahu je naglasio da su prošlog meseca primetili suštinske promene u prognozama koje su dali u januaru, kada su objavili konsultativni izveštaj koji je sadržao predlog za povećanje cene električne energije…

error: Content is protected !!