Očekuje se da će budžet za 2021. godinu biti 2,4 milijarde evra

Očekuje se da će budžet za 2021. godinu biti 2,4 milijarde evra

Vlada Kosova, u ovom slučaju Ministarstvo Finansija je u završnoj fazi pripreme nacrta budžeta za 2021. godinu.

Očekuje se da će budžet za 2021. godinu biti 2,4 milijarde evra ili 200 miliona evra manje u odnosu na ovu godinu zbog pandemije COVID-19.

Zamenik ministra Finansija, Agim Krasnići u intervjuu za KosovaPress izjavio je da su u završnoj fazi pripreme budžeta za 2021. godinu, jer su do kraja ovog meseca dužni da podnesu nacrt budžeta Skupštini na odobrenje.

Krasnići je rekao da kao rezultat neodobravanja nacrta zakona o ekonomskom oporavku nije isključena mogućnost smanjenja plata u javnom sektoru i smanjenje investicionih troškova.

Krasnići: Budžet za 2021. godinu biće 2,4 milijarde evra

„Za 2021. godinu, s obzirom na unutrašnje i spoljne izvore, još uvek smo u završnoj fazi razgovora o rashodima, ali budžet će biti oko 2,4 milijarde evra, što znači da imamo smanjenje u odnosu na ovu godinu (2020) koja je 2 milijarde 600 miliona“, kaže Krasnići.

Zamenik ministra Krasnići takođe je zatražio od Skupštine da odobri Nacrt Zakona o Ekonomskom Oporavku, a kada bude usvojen u prvom čitanju, postoji mogućnost da se izvrše promene pre nego što se pošalje na glasanje u drugom čitanju.

Međutim, da bi spasio privatni sektor, Krasnići ima još jednu ideju, koja ne isključuje mogućnost smanjenja plata u javnom sektoru.

Krasniki: Nije isključena mogućnost smanjenja plata u javnom sektoru

„Moramo sada da odlučimo da li da smanjimo investicione troškove, ili da smanjimo troškove subvencija koji nisu svi zakonske obaveze. Da li treba da smanjimo subvencije i grantove u poljoprivredi, da li treba da smanjimo javne investicije, ili da smanjimo i plate. Zbog toga u ovim izveštajima nije isključena nijedna mogućnost, kažem i plate, jer ako smanjimo investicije, smanjićemo mogućnost ekonomskog rasta, što u utiče na privatni sektor. Mi razumemo privatni sektor kada kažu da na vas, javni sektor, ne utiče pandemija, jer su u pravu. Stoga je bolje intervenisati ranije “, kaže Krasnići.

Povodom nedavne odluke Vlade da izdvoji 87 miliona evra za ekonomski oporavak, zamenik ministra rekao je da sledeće nedelje počinje isplata sredstava za privatna preduzeća u iznosu od 60 miliona evra, i 12 miliona evra za poljoprivredu.

Krasnići: Od sledeće nedelje mogu se deliti sredstva za preduzeća

„Ono što je važno je da ako predlog zakona za ekonomski oporavak ne prolazi, KPA-u će nedostajati 100 miliona evra, koja su za pomaganje privatnog sektora.”, rekao je on.

Krasnići je takođe komentarisao predlog PDK-a za kompenzaciju fonda od 10 procenata. On kaže da bi to bila nejednakost za građane, jer je ova vlada od samog početka izrade plana ekonomskog oporavka predložila naknadu.

error: Content is protected !!