Nezadovoljavajuća poslovna situacija, PKK: Razgovaramo sa vladom o finansijskoj podršci

Nezadovoljavajuća poslovna situacija, PKK: Razgovaramo sa vladom o finansijskoj podršci

Poslovna situacija u četvrtom kvartalu 2020. godine je nezadovoljavajuća, odnosno oko 45 odsto preduzeća procenilo je da ima nezadovoljavajuću poslovnu situaciju.

Međutim, u poređenju sa prethodnim kvartalom, poslovna situacija je zabeležila neznatno poboljšanje, jer je procenat preduzeća koja trenutnu situaciju ocenjuju kao nezadovoljavajuću niži za pozitivna očekivanja.

Ovo je izjavio predsednik Privredne Komore Kosova Berat Rukići na konferenciji za štampu gde je predstavio glavne nalaze iz ankete o poslovanju za četvrti kvartal 2020. godine.

Rukići je rekao da dok je u K4 2019. godine 23 odsto ispitanih kompanija očekivalo porast broja zaposlenih, u K4 2020. godine ima samo oko 12% kompanija koje imaju pozitivna očekivanja, pa dolazi do smanjenja očekivanja od 11%. pozitivna očekivanja…

error: Content is protected !!