Nepotrebna upotreba antibiotika i njihova kupovina bez lekarskog recepta predstavlja izazov za zdravlje Kosova

Nepotrebna upotreba antibiotika i njihova kupovina bez lekarskog recepta predstavlja izazov za zdravlje Kosova

Kao rezultat nekontrolisane upotrebe antibiotika, kao i njihove kupovine bez lekarskog recepta, rezistencije na antimikrobne lekove je izazov za zdravlje Kosova. Ako se 2050. godine svet nastavi sa trendom zloupotrebe u humanoj i veterinarskoj medicini, predviđa se da će 10 miliona ljudi umreti više nego od raka.

Ovo je rečeno na stolu koji je Ministarstvo zdravlja organizovalo povodom obeležavanja Svetske nedelje svesti o rezistenciji na antimikrobne lekove.

error: Content is protected !!