Neodržavanje ročišta šteti efikasnosti pravosuđa i građanima koji čekaju pravdu

Neodržavanje ročišta šteti efikasnosti pravosuđa i građanima koji čekaju pravdu

Smanjenje rada osim onih koje su od suštinskog značaja za sudove i tužilaštva zbog odluke Vlade Kosova da smanji plate sudijama i tužiocima na Kosovu, smatraju se radnjama koje će negativno uticati na efikasnost pravosuđa, a na štetu građana koji čekaju pravdu.

Efekti ovih mera su već počeli da se osećaju jer je veliki broj sudskih ročišta koja se ne održavaju, zbog čega je mnogim građanima uskraćeno pravo na pravdu.

error: Content is protected !!