Nema kvorum za gašenje dve izvršne agencije

Nema kvorum za gašenje dve izvršne agencije

U nastavku sednice Skupštine nije bilo kvoruma za glasanje o Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona koji se odnose na racionalizaciju i uspostavljanje linija odgovornosti izvršnih organa.

Obrazloženje za ovaj nacrt zakona dao je ministar unutrašnjih poslova Dželjalj Svečlja, koji je istakao da bi ovim nacrtom zakona trebalo da budu ugašene dve agencije, Agencija za zaštitu od zračenja i nuklearnu bezbednost i Agencija za energetsku efikasnost.

error: Content is protected !!