Narodni advokat: Odluka RUE o novim tarifama za energiju je diskriminatorna

Narodni advokat: Odluka RUE o novim tarifama za energiju je diskriminatorna

Narodni advokat objavio je danas mišljenje po službenoj dužnosti u vezi sa procenom nove tarifne strukture na Kosovu koja se bavi zakonitošću i svim elementima ljudskih prava koja su možda povređena odlukom Regulatorne kancelarije za energetiku (RUE) da utvrdi tarifnu strukturu.

Narodni advokat ocenjuje da odluka RUE ima elemente diskriminacije i nejednakog tretmana potrošača…

error: Content is protected !!