Nalazi revizora, loše upravljanje javnim novcem se još više produbljuje

Nalazi revizora, loše upravljanje javnim novcem se još više produbljuje

Povodom početka objavljivanja revizorskih izveštaja Nacionalne kancelarije za reviziju, generalni revizor Vljora Spanca istakla je u četvrtak da su rezultati revizije pokazali da i dalje postoje suštinske nepravilnosti u finansijskom upravljanju i kontroli.

Na konferenciji za štampu, ADR je objavio izveštaje revizije 2021/22 regularnosti za neke opštine, performanse učenika na nacionalnim i međunarodnim testovima i nabavke u Kosovskoj energetskoj korporaciji (2018-2020)…

error: Content is protected !!