Na Kosovu prosečna starost onih koji počnu da koriste drogu je 16 godina, povećava se broj korisnica

Na Kosovu prosečna starost onih koji počnu da koriste drogu je 16 godina, povećava se broj korisnica

Smatra se da je upotreba opojnih supstanci kod mladih u zemlji smanjena. Prosečnom starošću mladih koji počinju da koriste drogu smatra se 16 godina, dok je procenat korisnica supstanci povećan u odnosu na prethodne godine.

Glavni razlog upotrebe droga od strane mladih ljudi je „pritisak vršnjaka“ i njihov lak pristup.

error: Content is protected !!