Muja: Nacrt budžeta za 2022. je najveći u istoriji Kosova

Muja: Nacrt budžeta za 2022. je najveći u istoriji Kosova

Predsednik Odbora za budžet Armend Muja preporučio je poslanicima da usvoje nacrt zakona o budžetu za 2022. Prema njegovim rečima, predloženi budžet od 2,7 milijardi evra je najveći u istoriji Kosova.

On je na vanrednoj sednici za razmatranje u drugom čitanju budžeta istakao da je na pojedinim sastancima razmatran ovaj Nacrt zakona o budžetskim izdvajanjima za 2022. godinu.

Muja: Preporučujemo Skupštini da usvoji ovaj nacrt zakona

„Preporučujemo Skupštini da usvoji ovaj nacrt zakona broj 08L066 o budžetskim izdvajanjima za 2022. Mi smo nadugo raspravljali o ovom nacrtu zakona i on je razmotren, bilo je radnih grupa koje su saslušale sve ove budžetske zahteve. O tome su obavljene i konsultacije sa resornim ministarstvima“, rekao je on…

error: Content is protected !!