Molićaj: Policajac nije robot, ne postoji profesija koju Kurtijeva vlada više zloupotrebljava od policije

Molićaj: Policajac nije robot, ne postoji profesija koju Kurtijeva vlada više zloupotrebljava od policije

Predsednik Socijaldemokratske partije (PSD) stao je u odbranu policajca Amira Hodže, koji je suspendovan nakon kritike trošenja goriva poslanika i koji je izrazio nezadovoljstvo zbog neplaćanja obroka za policajce.

Molićaj njegovo reagovanje počinje rekavši da je „dobar policajac (ne)poslušan policajac“ i dodaje da ne postoji profesija koju Kurtijeva vlada više zloupotrebljava od policajca.

error: Content is protected !!