Ministar Ljatifi predstavio sedam stubova kroz koje ima za cilj transformaciju u zdravlje

Ministar Ljatifi predstavio sedam stubova kroz koje ima za cilj transformaciju u zdravlje

Digitalizacija zdravstvenih usluga, uključujući zdravstveno osiguranje, vraćanje izgubljnog „mozga“ i očuvanje zdravstvenog mozga kroz konkretne programe u zdravstvu, Kliničke centre i napredne kliničke usluge, naučno istraživanje i izgradnju istražnih kapaciteta, procese međunarodne akreditacije, unapređenje kvaliteta medicinskih usluga i decentralizacija bolničkog sistema i reorganizacija UKBSK / UKCK su sedam stubova kroz koje ministar zdravlja, Rifat Ljatifi planira da izgradi ljudske kapacitete u zdravstvu i pruži kvalitetne usluge i zdravstvenu zaštitu.

Nazvavši to najboljim poklonom za decu Kosova, Ljatifi je najavio pokretanje usluga za pacijente u Pedijatrijskoj bolnici, projekat koji su u septembru inaugurisali državni lideri.

error: Content is protected !!