Kurti: Regionalne politike moraju ukloniti ekonomske, socijalne i teritorijalne barijere

Kurti: Regionalne politike moraju ukloniti ekonomske, socijalne i teritorijalne barijere

Prva godišnja konferencija održana je na temu „Izazovi i perspektive regionalnog razvoja na Zapadnom Balkanu. Dok u Ministarstvu regionalnog razvoja (MRR) kažu da imaju za cilj povećanje komunikacije sa balkanskim zemljama.

Uz učešće mnogih ministara zemlje, gradonačelnici su govorili o politikama regionalnog razvoja…

error: Content is protected !!