Kurti: Kvalitetno obrazovanje, jedan od glavnih stubova razvoja Kosova

Kurti: Kvalitetno obrazovanje, jedan od glavnih stubova razvoja Kosova

Kvalitetno obrazovanje je jedan od glavnih stubova za održivi ekonomski i društveni razvoj Kosova, rekao je premijer Republike Kosovo Aljbin Kurti na otvaranju Treće matematičke olimpijade Kosovo-Albanija za VII-IX razrede.

„Trebalo bi da težimo da inspirišemo interakciju sa naučnim konceptima kod učenika od ranog uzrasta, podstičući takmičenje između timova i škola. Današnja Olimpijada daje važan doprinos u tom pravcu. Ova olimpijada doprinosi izgradnji mostova opštenacionalne saradnje u oblasti znanja i nauke“, rekao je Kurit.

Pred učenicama i onim učenicama koje se takmiče na ovom takmičenju, premijer je rekao da će znanja iz matematike stečena tokom školovanja biti važno životno bogatstvo koje će otvoriti put za studiranje i stručno usavršavanje, bez obzira na oblast i profesiju koju će izabrati.

Premijer Kurti je istakao da je u obrazovanju, kao iu drugim oblastima upravljanja, jedan od glavnih principa na koji se Vlada oslanja princip inkluzivnosti.

„U našem programu upravljanja obavezali smo se da ćemo unaprediti ravnopravnost u svakom pogledu“, naglasio je on…

error: Content is protected !!