Kreatori politike treba da budu svesni važnosti mentalnog zdravlja

Kreatori politike treba da budu svesni važnosti mentalnog zdravlja

Na Međunarodni dan mentalnog zdravlja, psiholozi sa Kosova, ali i oni iz Albanije procenjuju da bez ravnoteže mentalnog i fizičkog zdravlja neće biti pojedinaca koji će biti funkcionalni za ovo zdravo društvo.

Stoga su tokom međunarodnog kongresa „Mentalno zdravlje, izazovi i budućnost“ u organizaciji Asocijacije psihologa Kosova, zatražili od kreatora politike da podignu svest o važnosti mentalnog zdravlja…

error: Content is protected !!