Kosovski proizvođači traže sredstva za ekonomski razvoj i izvozne subvencije

Kosovski proizvođači traže sredstva za ekonomski razvoj i izvozne subvencije

Pandemija Covid-19 tokom 2020. godine prouzrokovala je brojne probleme u ekonomiji zemlje. Mnoga preduzeća su se zatvarale, a mnoge ostale su radile samo za opstanak.

Kompanija „Fluidi“ iz Gnjilana takođe je imala raznih poteškoća, posebno u plasmanu proizvoda na tržište i izvozu u zemlje EU.

Direktor ove kompanije koja se bavi proizvodnjom bezalkoholnih i energetskih pića, Fejzula Mustafa, u intervjuu za KosovaPress, kaže da su restriktivne mere za sprečavanje Covid-19 uticale na pad prihoda, ali dodaje da nisu otpustili nijednog radnika i niti su smanjili njihove plate.

Mustafa: Došlo je do pada od oko 30 procenata

„To je normalno smanjenje, u poređenju sa prethodnim godinama .. više smo imali pad u gastronomskom sektoru, proizvodi koje smo konzumirali u gastronomiji imaju veći pad, blizu 30 odsto, u zavisnosti od meseci. Iako su porodićni proizvodi manje pali, ali ima i meseci u kojima smo imali i mali porast u poređenju sa mesecima prethodnih godina. Takođe je uticalo na izvoz, imamo pad … oko 15 procenata izvoza, ali uspeli smo da radimo do te mere da ne otpustimo radnike, i da ne smanjimo plate, za mene je to bilo zadovoljstvo, a da li je ostalo nešto više ili nije, nije bilo važno”, rekao je Mustafa.

Mustafa kaže da ova kompanija ima oko 200 zaposlenih, a osim pomoći iz prvog paketa za ekonomski oporavak, nisu uživali nikakvu drugu pomoć Vlade Kosova.

Iako dodaje da su tokom ovog perioda bili primorani da uzimaju kredite u komercijalnim bankama.

Mustafa: Nismo dobili ni centa od vlade

„U pogledu broja zaposlenih, imamo preko 220 zaposlenih. Mi kao kompanija još nismo dobili ni centa od vlade za poslovanje. Sve što je postignuto, postignuto je našim snagama, uz podršku različitih zajmova od komercijalnih banaka“, rekao je Mustafa.

Kaže da bi institucije zemlje trebalo da stvore fond za ekonomski razvoj, ali i neke izvozne subvencije, što bi omogućilo lakši plasman lokalnih proizvoda na međunarodno tržište.

Mustafa: Stvoriti fond za ekonomski razvoj, ali i subvencionisati izvoz

„Vlada bi trebalo da stvori fond za ekonomski razvoj i obezbedi preduzećima niskokamatne i dugoročne zajmove bez ikakvih kamata, na primer dve godine, tri godine, a zatim da uđe u kamate po relativno niskoj kamatnoj stopi, da bude 1-2 procenta …i da se preduzećima ponude nekve subvencije, na primer izvozne subvencije, pomoglo bi kosovskim proizvodima da se što više plasiraju u Evropske zemlje i šire. Za našu kompaniju kažem da smo sa našim proizvodima rašireni u nekim evropskim zemljama, ali kad bismo imali pristupačniju cene, sa subvencijama možemo sniziti našu cenu, i tada ćemo izaći sa nižom cenom u Evropsko tržište, što bi takođe uticalo na rast prodaje. “Ovo bi bila snažna pomoć kosovskim preduzećima, da se svaki izvoz subvencioniše,” rekao je Mustafa.

Mustafa kaže da bi vlada Kosova trebalo da na različite načine podržava lokalna preduzeća i proizvođače, kako proizvodnja ne bi padala i ne bi se smanjio broj zaposlenih, što bi direktno uticalo na ekonomiju zemlje.