Kosovo, prilika za strana ulaganja, zahteva se ozbiljna i atraktivna ponuda

Kosovo, prilika za strana ulaganja, zahteva se ozbiljna i atraktivna ponuda

Potencijalni strani investitori da bi saznali više o razlozima za investiranje na Kosovu sada imaju na raspolaganju „Priručnik za strane investitore“ koji su sastavili autori Sitrime Dervisholi i Nora Hasani. Publikacija Nemačke fondacije Konrad-Adenauer-Stiftung i Nemačko-Kosovske privredne komore.

Tokom promocije ovog priručnika, od vladinih institucija je zatraženo da predstave ozbiljnu i atraktivnu ponudu, ne samo za nemačke investitore, već i za sve strane investitore koji Kosovo vide kao potencijalno mesto za investiranje.

error: Content is protected !!