Konstituisana je Komisija za Finansijski Nadzor, zahteva se da i opštine izveštavaju

Konstituisana je Komisija za Finansijski Nadzor, zahteva se da i opštine izveštavaju

Komisija za Nadzor Javnih Finansija, koju je predvodila opozicija, održala je svoj konstitutivni sastanak, gde je bivša ministarka Hikmete Bajrami zatražila od svih članova da budu što profesionalniji i što manje politike.

Tokom ovog sastanka, poslanici pozicije tražili su da se izveštaji ove komisije dodaju u pregled izveštaja ove komisije, usled čega imaju i velike budžete.

Zbog situacije sa pandemijom i političke, Bajrami je najavila da je ova komisija prošle godine pregledala 24 izveštaja.

Šta na sledećem sastanku predlažemo od pomoćnog osoblja da pokrene tender kompanije koja će vršiti finansijsku reviziju…

error: Content is protected !!