Komora Trgovine čestita ministru Fatonu Peciju na radu i zahteva povećanje saradnje

Komora Trgovine čestita ministru Fatonu Peciju na radu i zahteva povećanje saradnje

Komora Trgovine Industrije Kosovo je na današnjem sastanku sa ministrom poljoprivrede Fatonom Pecijem razgovarali o stvaranju strateških proizvoda, koji bi doprineli stvaranju količine i rasta izvoza, kreiranju srednjoročne i dugoročne strategije za poljoprivrede.

Komora Trgovine je istakla da bi stvaranjem strateških proizvoda to pozitivno uticalo na stvaranje kvantiteta i povećanje izvoznog potencijala.

Takođe, tema razgovora na ovom sastanku bila je izmena nekih administrativnih uputstava, da se subvencionisanje poljoprivrednih proizvoda vrši količinski u svim proizvodima, Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakon o šumama, i pronalaženje formule da se Poljoprivredni sektor funkcioniše kako treba pošto Kosovo ima veliki kapacitet za distribuciju organskih poljoprivrednih proizvoda.

Drugo pitanje za diskusiju bila je regionalizacija poljoprivrednih područja, što bi uticalo na šeme grantova i subvencija, što su obe strane smatrale jednim od prioritetnih pitanja.

Što se tiče šeme dotacija i subvencija, naglašeno je da bi se regionalizacijom područja lakše orijentisali u različitim kulturama prema pojedinim oblastima. Dok se subvencija pilećeg mesa smatrala veoma neophodnom u narednim šemama.

Takođe je istaknuta dvostruka bankarska garancija koju su neka preduzeća dužna da plate, uključujući APK i KPMM.

Ministar Faton Peci je rekao da je većina pitanja koja pokreće Komora Trgovine Industrije Kosovo prioritet njegovog programa u ovoj oblasti, tako da oni rade u tom pravcu kako bi prema dubokim naučnim analizama imali priliku da daju konkretne predloge i implementacije u dobrom sektoru poljoprivrede.

error: Content is protected !!