Količina električne energije je povećana na kraju 2021. godine

Količina električne energije je povećana na kraju 2021. godine

Kosovska agencija za statistiku (KAS) objavljuje bilans energetike na Kosovu, za poslednji kvartal 2021. godine, u kojem se navodi da je količina električne energije za potrošnju bila 1 421,7 GVh električne energije. U poređenju sa istim kvartalom prošle godine (K4 2020.), količina potrošene električne energije veća je za 4,51%.

Prema saopštenju AKO-a, u ovoj publikaciji su prikazani podaci o proizvodnji uglja, podaci o proizvodnji i potrošnji energije, uvozu i izvozu energije, kao i uvozu i izvozu drugih izvora energije…

error: Content is protected !!