Kazneno-popravno osoblje je obučeno za zatvorenike sa problemima mentalnog zdravlja i bolesti zavisnosti

Kazneno-popravno osoblje je obučeno za zatvorenike sa problemima mentalnog zdravlja i bolesti zavisnosti

EULEX je organizovao trodnevnu radionicu za osoblje Korektivna služba Kosova (KSK) o tome kako postupati sa zatvorenicima sa mentalnim zdravljem i problemima zavisnosti, gde je osoblje KSK-a informisano o tome kako da razlikuju zatvorenike koji pokazuju ove probleme, kao i sa praktičnim stvarima za njihovo uspešno upravljanje.

Priznajući da je upravljanje zatvorenicima sa problemima mentalnog zdravlja i bolesti zavisnosti veoma izazovno, šef popravne jedinice EULEX-a, Ritva Vahakoski, naglasila je da se EULEX založio za namensko odeljenje u okviru KSK-a sa adekvatnim prostorom za ovu grupu zatvorenika…

error: Content is protected !!