KAS za štrajk USONK-a: Da pogledamo interes učenika, ova godina ne bi trebalo da bude dodatno oštećena

KAS za štrajk USONK-a: Da pogledamo interes učenika, ova godina ne bi trebalo da bude dodatno oštećena

Školsku 2021-2022. godinu pohađalo je oko 12 hiljada učenika manje, dok je izazov za preduniverzitetski sistem i dalje primena kolektivnog ugovora u opštinama. Ovo je rekao predsjedavajući Kolegijuma za preduniverzitetsko obrazovanje Samir Šahini tokom izvještaja članovima Komisije za obrazovanje, gdje su zajedno razgovarali o stanju preduniverzitetskog obrazovanja na opštinskom nivou. On je pomenuo i štrajk USONK-a, za koji je rekao da treba gledati na interes učenika jer je ova školska godina dovoljno oštećena.

Samir Šahini je rekao da Kosovo ima oko 330 hiljada učenika u preduniverzitetskom sistemu, u ovoj cifri dominira 10 hiljada učenika muškog pola više nego ženskog. On je dodao da je na Kosovu uključenost učenika u predškolsko obrazovanje i dalje niska.

Kao glavni izazov naveo je sprovođenje kolektivnog ugovora za koji je rekao da čak ni MONT nije ponudio podršku.

„Glavni izazov i dalje ostaje implementacija kolektivnog ugovora u opštinama, koja je u početku imala problema u izradi, a zatim nastavlja da se ogleda već dugi niz godina u predugovoru, ali iu novom ugovoru koji je 2021. godine potpisao bivši ministar. Rame Ljikaj, mi i dalje nemamo budžetska izdvajanja za ispunjavanje obaveza koje proističu od opština iz kolektivnog ugovora. Zatim, jedan od drugih najistaknutijih problema je izazov zapošljavanja i sukob dva zakona koji govore nešto potpuno različito jedan od drugog o zapošljavanju kadrova. Imamo Zakon o preduniverzitetskom obrazovanju i Zakon o državnim službenicima koji delegiraju odgovornost regrutacije Kadrovskim kancelarijama u opštinama i danas u stvarnosti imamo neke opštine koje nastavljaju da vrše regrutaciju preko jedinice koja je tražila ODO u ovom slučaju i neke opštine koje regrutaciju obavljaju preko kadrovske kancelarije“, rekao je on.

Šahini, koji je i direktor obrazovanja u opštini Kosovo Polje, naglasio je da je u ovoj školskoj godini došlo do smanjenja broja učenika od 12 hiljada učenika širom zemlje. Kao zabrinutost izazvala je neravnotežu nastavnika u opštinama.

 

„Od prošle školske 2020-2021. i 2021-2022. godine imamo pad od 12 hiljada učenika u zemlji što je zabrinjavajuće za svakog od nas, ali za to postoje neki faktori koje znamo i nema potrebe da se ovde elaborira. Ono što nas zabrinjava jeste to što ovaj pad do sada nije pratila reforma preduniverzitetskog sistema u opštinama od strane nijedne vlasti. Imali smo neke dobre znake od ove vlasti, prvi put neko razmišlja da napravi bolje raseljavanje ili prilagođavanje broja škola, načina rada i upravljanja bilo po regionima, opštinama ili školama, da izbalansira nedostatak nastavnika u velikoj meri u nekim opštinama kao što su Priština, Kosovo Polje, a zatim ovaj nedostatak nastavlja da se prenosi u skoro svim opštinama, ali u gradovima, u Gnjilanu imamo veliki nedostatak nastavnika u gradu, ali nastavljamo da ima mali broj učenika u selima“, naglasio je on.

Šahini je govorio i o štrajku koji je najavio USONK, za koji je rekao da u ovom trenutku treba istaći interesovanje učenika, jer je ova školska godina, prema njegovim rečima, već oštećena.

 

„Neke druge brige su i USONK, ne možemo da prođemo a da ne pomenemo štrajk koji je potvrdio USONK sa 12 meseci, ovo je samo početak, nadam se da neće eskalirati. Najavili su da će biti jednočasovni štrajk na celom preduniverzitetskom nivou na Kosovu, kontaktirali smo na lokalnom nivou sa predstavnicima USONK-a i naš stav kao Asocijacije opština, kao Kolegijuma za obrazovanje, je da nastavnici imaju pravo da žele šta žele, ali želim da zajedno sa nastavnicima razmotrimo i ovaj trougao lokalne i centralne vlasti i USONK da prvo razmotrimo interese učenika. Ova godina ne bi trebalo da bude više oštećena, ova školska godina je oštećena od početka, podsećamo da je školska godina počela sa velikim zakašnjenjem, subotom se radilo kako se radilo i slobodno možemo smatrati kao izgubljeno“, naglasio je on.

Dok je direktorka obrazovanja u opštini Priština, Besiana Musmurati, zamolila članove Komisije za obrazovanje da iskoriste svoj autoritet za unapređenje procesa Odbora TRN-a.

 

„Stagnacija kapitalnih investicija na nivou svih opština je problem o kojem smo razgovarali sa kolegama iz svih ODO i takva stagnacija kapitalnih investicija za izgradnju škola i obdaništa u svim opštinama na Kosovu se dešava iz dva razloga, jedan je blokada koju imamo u TRN za opštinu Priština, postavljanje sigurnosnih kamera u školama je blokirana u TRN-u, blokirana je izgradnja tri nove škole u TRN-u i drugi projekti, zamolio bih vas kao komisija da iskoristite vaš autoritet“, izjavio je Musmurati.

Govoreći o problemima sa kojima se suočava preduniverzitetski sistem, šef Kolegijuma za preduniverzitetsko obrazovanje Samir Šahini rekao je da nedostaju prostori kao što su laboratorije i razni kabineti, ali i sportske sale. Dok i za inspektore koji kontrolišu škole smatra da je njihov broj mali ali i da su neproduktivni zbog starosti i preopterećenosti.

error: Content is protected !!