KAS: Tokom tri meseca četvoro dece je napušteno

KAS: Tokom tri meseca četvoro dece je napušteno

Kosovska agencija za statistiku (KAS) objavila je „Statistiku socijalnog staranja“ za četvrti kvartal (K4) 2021. godine, prema kojoj se najavljuje da je u ovom periodu četvoro dece napušteno.

„Publikacija daje podatke o broju korisnika šeme socijalne pomoći, osnovne starosne penzije, starosne penzijske šeme, penzijskog plana za osobe sa invaliditetom, penzijskog plana za paraplegičare i tetraplegične osobe, šemu za materijalnu podršku za porodice sa decom sa trajnim invaliditetom, šema porodičnih penzija, šema invalidskih penzija, penziona šema za porodice palih boraca, ratnih vojnih invalida i ratnih veterana, penziona šema Trepča, penziona šema za Zaštitni korpus Kosova, Kosovske bezbednosne snage , šemu obeštećenja za slepe, podatke o broju napuštene dece itd.“, navodi se u saopštenju KAS…

error: Content is protected !!