KAS: Letovi su zabeleželi porast za 46 odsto

KAS: Letovi su zabeleželi porast za 46 odsto

Kosovska agencija za statistiku (KAS) objavila je statistiku transporta i telekomunikacija za četvrti kvartal (K4) 2021, sa podacima o vazdušnom, železničkom, drumskom i telekomunikacijom. Što se tiče broja letova, pokazuje se da je u četvrtom kvartalu 2021. zabeležen porast u odnosu na četvrti kvartal 2020. godine za 46 odsto.

Kroz ovu publikaciju su predstavljeni sledeći podaci: Na teritoriji Kosova imamo ukupno 333 km železničkih koloseka za transport…

error: Content is protected !!