KAS: Bruto domaći proizvod zabeležio rast od 14,5 odsto

KAS: Bruto domaći proizvod zabeležio rast od 14,5 odsto

Kosovska agencija za statistiku (KAS) objavila je podatke o bruto domaćem proizvodu (BDP) za treći kvartal (TK3) 2021. godine, prema kojima je BDP u TK3 ove godine zabeležio realni rast od 14,53 odsto, u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine. Dok je od delatnosti koje su zabeležile realan pad u ovom kvartalu bilo je građevinarstvo.

Privredne aktivnosti koje su imale porast u ovom kvartalu su: trgovina na veliko i malo, popravka vozila i motocikala, transport i skladištenje, smeštaj i uslužne delatnosti (35,30 odsto); naučne, stručne i tehničke delatnosti, administrativne i pomoćne uslužne delatnosti (10,90 odsto); umetnost, zabava i rekreacija, delatnost proizvodnje predmeta za domaćinstvo za sopstvenu upotrebu i druge usluge (7,43 odsto); finansijske delatnosti i delatnosti osiguranja (5,83 odsto); informacije i komunikacije (4,25 odsto); ekstraktivna i prerađivačka industrija; snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i vazduhom; snabdevanje vodom; aktivnosti tretmana i upravljanja otpadom, rehabilitacija (3,62 odsto); poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (2,03%); javna uprava, socijalno osiguranje, obrazovanje i zdravstvo (1,53 odsto); poslovi sa nekretninama (1,40 odsto).

error: Content is protected !!