KAP objavljuje novu prodaju imovine putem likvidacionog broja 55

KAP objavljuje novu prodaju imovine putem likvidacionog broja 55

Kosovska agencija za privatizaciju (KAP) je zvanično objavila prodaju 52 imovine društvenih preduzeća, što predstavlja odličnu priliku za širenje poslovanja ili nove poslovne inicijative.

Talas prodaje je odobrio Upravni odbor, dok je KPA unapred obavestila sve relevantne opštine da će ova imovina društvenih preduzeća biti privatizovana i objavila je tender na svojoj internet stranici www.pak-ks.org iu štampanih i elektronskih medija.

Zatvorene ponude za jedinice/imovine koje se prodaju prodajom imovine sa likvidacionim brojem 55 moraju se dostaviti u „Konferencijskoj sali – Hotel Grand“, u Prištini 15.06.2022.godine od 10:00 do 12:00 časova, uz depozit za ponudu i naknadu za podnošenje ponude, kako je predviđeno za svaku stavku.

Otvaranje ponuda obaviće se istog dana sa početkom u 12:30 časova.

error: Content is protected !!