KAP nije prodala nijednu imovinu van Kosova

KAP nije prodala nijednu imovinu van Kosova

Očekuje se da će preko 1600 imovine pod upravom Kosovske agencije za privatizaciju biti prebačeno u Suvereni fond.

Zamenica predsednika Odbora Kosovske agencije za privatizaciju (KAP) Suzana Dautaj-Surduli je, izveštavajući Komisiji za privredu Skupštine Kosova, rekla da je ova agencija kategorisala 1.654 imovine koja će biti preneta na Suvereni fond, koji do sada još nije osnovan…

error: Content is protected !!