KAP izlazi sa obaveštenjem o odluci suda o privremenoj meri za Agrokosovu

KAP izlazi sa obaveštenjem o odluci suda o privremenoj meri za Agrokosovu

Kosovska agencija za privatizaciju (KAP) primila je odluku Posebne komore Vrhovnog suda u kojoj je većinom glasova izrečena privremena mera na odluku odbora KAP-a da povuče akcije i stavi novu kompaniju Agrokosova pod direktnu uprave.KAP-a do konačne odluke o razmatranju tužbe njenog bivšeg kupca.

U saopštenju za javnost se navodi da je privremeno odlučeno da se imovina od javnog interesa za ekonomski razvoj Kosova oduzima iz uprave državne institucije kao što je KAP i vrati u upravu privatnoj stranci…

error: Content is protected !!