Jednomesečni pritvor državljaninu Srbije osumnjičenom za ratni zločin

Jednomesečni pritvor državljaninu Srbije osumnjičenom za ratni zločin

Osnovni sud u Prištini, Posebno odeljenje, odlučio je po zahtevu Specijalnog tužilaštva Republike Kosovo za određivanje pritvora okrivljenom J.C. osumnjičenom za krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl.142. sa članom 22. Krivičnog zakonika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ), u vezi sa članom 3. Četvrte Ženevske konvencije i takođe kažnjen članom 144. stav 2. u vezi sa članom 31. Krivičnog zakonika R. Kosovo.

Sudija je usvojio kao osnovanu zahtev Specijalnog tužilaštva Republike Kosovo za određivanje pritvora protiv okrivljenog J.C. i odredio mu pritvor u trajanju od mesec dana…

error: Content is protected !!