Jašari-Miler: KBS i američke snage će se koordinirati za regionalnu bezbednost

Jašari-Miler: KBS i američke snage će se koordinirati za regionalnu bezbednost

Komandant KBS-a, general-potpukovnik Baškim Jašari, imao je važnu diskusiju sa direktorom za politike, planove, strategije i kapacitete u Evropskoj komandi američkih snaga (EUCOM), general-majorom Čarlsom Milerom.

Tokom diskusije, dvojica generala su se složila da KBS i snage SAD treba da se koordiniraju na regionalnoj i globalnoj bezbednosti, sa fokusom na izgradnju kapaciteta KBS-a, kao moderne snage u korist bezbednosti zemlje i regiona…

error: Content is protected !!