„Izvršna komisija za zdravstvo pokušaj da se prikrije neuspeh“

„Izvršna komisija za zdravstvo pokušaj da se prikrije neuspeh“

Stvaranje Izvršne komisije za zdravstvo od strane opozicije smatra se pokušajem Vlade da prikrije neuspeh u ovom sektoru. U međuvremenu, predstavnici zdravstvenih radnika i pacijenata pozdravili su je kao inicijativu, ali izražavaju skepticizam u pogledu rezultata koje ova komisija može da pokaže u selekciji problema u zdravstvu Kosova.

Predsednik Lekarske komore Kosova Pljeurat Sejdiu smatra da je ideja za formiranje ove komisije nastala kao rezultat nedostatka koordinacije aktera u zdravstvenom sektoru.

error: Content is protected !!