Izveštaj EULEX-a: Nastavlja se stagnacija u slučajevima korupcije visokog profila

Izveštaj EULEX-a:  Nastavlja se stagnacija u slučajevima korupcije visokog profila

Sredstva koja su dostupna za borbu protiv korupcije nedovoljno su iskorišćena, tako da mnogi slučajevi korupcije visokog profila i dalje imaju zastoj. Ovo kaže treći javni Izveštaj o nadgledanju pravosuđa, koji pokriva period novembar 2021. – septembar 2022. godine, koji je sačinila Misija Euleksa na Kosovu.

Ovaj izveštaj takođe navodi da je postignut napredak u produktivnim saslušanjima.

error: Content is protected !!