Izlaznost do 15:00 časova – Mamuša 44,73%, Junik 40,73%, Priština 27,15%

Izlaznost do 15:00 časova – Mamuša 44,73%, Junik 40,73%, Priština 27,15%

Centralna izborna komisija (CIK) objavila je podatke drugog kruga za 21 opštinu do 15:00 časova.

Prema ovim podacima glasalo je 23,59 odsto birača sa pravom glasa. Najviše građana koji su izašli na izbore bili su iz opštine Mamuša, zatim Junik, Klokot, Štimlje i Podujevo.

Ispod je kompletan spisak izlaznosti u opštinama;

Mamuše 44,73%, Junik 40,73%, Klokot 37,20%, Štimlje 32,87%, Podujevo 30,71%, Kamenica 29,73%, Priština 27,15%, Gnjilane 26,65%, Obilić 26,12%, Kačanik 25,84%, Glogovac 24,33%, Mališevo 23,20%, Istog 22,24%, Vitina 21,99%, Vučitrn 21,62%, Đakovica 21,50%, Klina 19,07%, Kosovo Polje 18,96%, Prizren 18,70%, Dragaš 17,09%, Orahovac 16,27%.

error: Content is protected !!